Rozporządzenie RODO

z dniem 25 maja 2018 wchodzi w życie rozporządzenie RODO, którego zadaniem jest ujednolicenie regulacji z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: SENS Paweł Widawski, NIP: 1181366738, 05-515 Zgorzała ul. Sokoła 1A/1 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zamieszczania ogłoszeń motoryzacyjnych na w/w portalu. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda podczas wypełniania formularza rejestracyjnego 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat. 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Dane klienta (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail ) uzyskano dobrowolnie podczas procesu rejestracji na stronie motorsportmarket.pl 9. W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas, ponieważ jest to niezbędne do zamieszczenia ogłoszenia na w/w portalu ogłoszeniowym , a w szczególności:
  • opublikowania ogłoszenia na portalu
  • obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz
  • przekazania informacji o numerze telefonu
  • przekazanie informacji o wiadomości mailowej
  • przesyłania informacji o nowych przedmiotach wystawianych na w/w portalu
    10. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe? Podczas rejestracji wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi przedmiotu na w/w portalu t.j. : wystawienie przedmiotu , udostepnienie numeru telefonu , możliwość wysłania wiadomości mailowej Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł / mogła opublikować ogłoszenia. 11. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Sokoła 1A/1 05-515 Zgorzała lub na adres poczty elektronicznej: rodo@motorsportmarket.pl
  • Zapisz się na newsletter